Reklamace

Pro zjednodušení celého procesu reklamace můžete použít formulář z obchodních podmínek, který nám můžete poslat dopředu v elektronické podobě na níže uvedený email. V každém případě nezapomeňte tištěný formulář poslat s reklamovaným zbožím.

Použití formuláře ale není povinné a můžete napsat vlastní průvodní dopis. V tom případě nezapomeňte podrobně popsat závadu či závady (o jaké vady se jedná a jak se projevují, případně jak vznikly), navrhnout požadovný způsob řešení reklamace, vhodným způsobem doložit nákup zboží (daňový doklad, faktura,...) a poslat to se samotným reklamovaným zbožím.

Zboží prosím neposílejte na dobírku, nevyžádané dobírky nevyzvedáváme a celý proces rekamace se tím zdrží.

Po obdržení Vašeho oznámení o reklamaci Vám zašleme potvrzení o jeho přijetí. Po obdržení a kontrole zboží se s Vámi spojíme a navrhneme způsob řešení. 

Upozorňujeme, že nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:

  • opotřebení věci jejím obvyklým užíváním,
  • neodbornou manipulací a používáním v rozporu s návodem či uživatelskou příručkou,
  • poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.),
  • poškození nadměrným zatěžováním,
  • poškození zboží při přepravě (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem)
 
V případě oprávněné reklamace je zboží spotřebiteli bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu je zboží vyměněno za nové. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta.
 
Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je bez zbytečného odkladu 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.
 

Své oznámení o reklamaci nás posílejte na info@kaemp8848.cz, popřípadě na níže uvedenou adresu.

Adresa pro doručování:
Ing. Peter Lobodáš
Brichtova 819/8
Praha 5, 152 00
 
Pro firmy nakupující na IČO se případné reklamace řeší individuálně dle domluvy a řídí se dle Obchodního zákoníku. 
 
Zpět do obchodu